Випадкові події

Випадкові події

Випадкові події


Сортування:
Відображати:

В партії з n виробів бракованих k штук. Знайти ймовірність того, що серед обраних навмання для перевірки m виробів, рівно l буде бракованих.

Ціна : 10.0грн

ВМ11-01.10

Дано три схеми з'єднання елементів. Вважається, що для роботи схеми при послідовному з'єднанні елементів необхідна робота кожного з елементів, при паралельному - робота хоча б одного з елементів. Відома надійність pk k-го елемента (відповідно qk =1-p- ймовірність його відмови). Відмови елементів є незалежними в сукупності подій. Обчислити ймовірність роботи кожної зі схем.


Ціна : 10.0грн

153-1.4.1

На відрізок AD довжиною l навмання ставиться точка. Яка ймовірність того, що довжина одного з отриманих відрізків буде вдвічі більшою довжини другого (подія А)?

Ціна : 10.0грн

153-1.3.1

На лінію збору заводу надійшли комплектуючі від трьох постачальників у кількості: 35 від першого, 25 від другого і 50 від третього постачальника. Ймовірність якісного виготовлення деталі у першого постачальника 0,8, у другого 0,7 і у третього 0,8. Яка ймовірність того, що взята навмання деталь виявиться якісною?

Ціна : 10.0грн

Math-4.2.1

З множини чисел 1,2,...,9 послідовно вибирають три числа. Задати простір елементарних подій і випадкові події: А = ( вибрали числа 2,7,9 у довільному порядку); В = (сума вибраних чисел рівна 9); С = (добуток вибраних чисел рівний 18).

Ціна : 5.0грн

153-1.1.2

Виготовленням деталей послідовно і незалежно зайняті двоє робітників. Перший працівник може допустити брак з ймовірністю 0.1, а другий - з ймовірністю 0,2. Знайти ймовірність подій: А = {виготовлена якісна деталь}, В = {тільки один з працівників допустив брак}.

Ціна : 5.0грн

153-1.4.2

Після здачі державного екзамену відносна частота отримання оцінок "добре" та "відмінно" дорівнювала 0,6. Скільки випускників здали екзамен, якщо, крім того, вони отримали 48 оцінок "задовільно"?

Ціна : 8.0грн

ВМ11-02.10

Площина поділена паралельними прямими, які розташовані одна від одної на відстані почергово 1 см і 9 см. На площину кидають монету радіус якої 2 см. Яка ймовірність, що монета не перетне жодної прямої (подія А)?

Ціна : 10.0грн

153-1.3.2

З множини чисел 1,2,...,9 послідовно вибирають три числа. Задати простір елементарних подій і випадкові події: А = ( послідовно обрані числа утворюють число 279); В = (першим вибрали число 2, а третім 9); С = (добуток вибраних чисел рівний 18).

Ціна : 5.0грн

153-1.1.3

Відомо, що на зустріч випускників Петров прийде з ймовірністю p1. Сидоров - з ймовірністю p2 і Федоров - з ймовірністю p3. Випускники приходять на зустріч незалежно один від одного. Знайти ймовірність подій: А = {прийшли тільки двоє з названих людей}, B={Петров і Сидоров прийшли на зустріч}, C={хоча б один з названих людей прийшов на зустріч}.

Ціна : 5.0грн

153-1.4.3

На площину нанесена квадратна сітка зі стороною квадрата 10 см. На площину кидають монету радіусом 1 см. Яка ймовірність, що монета не перетне жодної прямої (подія А)?

Ціна : 10.0грн

153-1.3.3

Відбувається стрільба по літаку. При влученні одного снаряду він з ймовірністю p1 попадає у кабіну літака, з ймовірністю p2 - у паливні баки і з ймовірністю p3 - в корпус літака (p1 + p2 +p3 = 1). Влучення снарядом в ту чи іншу частину літака не залежить від влучення інших снарядів. Для враження літака достатньо одного влучення в кабіну, двох влучень у паливні баки або три влучення у корпус. Події: Dk ={у літак влучило k снарядів}, E = {літак збитий}. Знайти умовну ймовірність P(E|Dk) при k=2,3,4.

Ціна : 6.0грн

153-1.4.4

До пристані протягом доби у випадкові моменти часу приходять два судна. Одному судну (X) для розвантаження необхідно 4 години, другому (Y) - 6 годин. Яка ймовірність, що жодному з суден не доведеться чекати початку розвантаження (подія А)?

Ціна : 10.0грн

153-1.3.4

Знайти ймовірність того, що у 8-значному числі рівно 4 цифри співпадають, а решта цифр різні.

Ціна : 5.0грн

158-4.2.5

З колоди в 52 карти навмання вибирають одну карту. Події: A = {обрана карта - туз}, B = {обрана карта чорної масті}, C = {обрана карта бубнової масті}. Чи є події А, В, С незалежними в сукупності?

Ціна : 5.0грн

153-1.4.5

Відрізок довжини l навмання розбивають на три відрізки (1-й, 2-й, 3-й). Яка ймовірність, що з отриманих трьох відрізків можна скласти трикутник?

Ціна : 10.0грн

153-1.3.5

З колоди карт навмання витягують чотири карти. Події: А={в числі вибраних карт один туз}, В={в числі вибраних карт хоча б один туз}, С={вибрані крти бубнової масті}, D={вибрали карти однієї масті}. У чому полягають події: (A+B), (A*B), (A*C), (C+D), (C*D}, ?

Ціна : 10.0грн

153-1.1.6

Від кожного зі стрижнів довжини l випадковим чином відрізають якусь його частину. Яка ймовірність, що з отриманих частин можна скласти гострокутний трикутник (подія А)?

Ціна : 10.0грн

153-1.3.6

З колоди у 32 карти послідовно витягують чотири карти. Яка ймовірність того, що витягнуть чотири тузи (подія Е)?

Ціна : 5.0грн

153-1.4.6

Нехай події Ак={працює k-й елемент схеми}, k=1,2,3 можуть здійснюватись в даному експерименті. Виразити в алгебрі подій наступні події: A={працює тільки один елемент схеми}, B={працює хоча б один елемент схеми}, C={працює тільки два елементи схеми}, D={працює хоча б два елементи схеми}, E={працюють всі елементи схеми}.

Ціна : 10.0грн

153-1.1.7

Іванов і Сидоров по черзі кидають гральний кубик. Виграє той, у кого раніше випаде 5 або 6 очок. Іванов кидає першим. Знайти ймовірність подій: I = {виграв Іванов}, S = {виграв Сидоров}.

Ціна : 5.0грн

153-1.4.7

На відрізку [-1, 1] навмання взяті два числа. Знайти ймовірність події A={сума цих чисел більша 1, сума квадратів менша 1}.

Ціна : 6.0грн

153-1.3.7

Дано натуральні числа від 1 до 30. Скількома способами можна вибрати з них три числа так, щоб їх сума була парною?

Ціна : 10.0грн

ВМ11-07.5

Над виготовленням деталі працюють троє робітників. Можливі події: A={1-й робітник допустив брак}, B={2-й робітник допустив брак}, C={3-й робітник допустив брак}. Виразити в алгебрі подій наступні події: D={виготовлена якісна деталь}, E={деталь виготовлена з браком}, F={тільки один з робітників допустив брак}.

Ціна : 10.0грн

153-1.1.8

На сфері одиничного радіусу з центром у початку координат О навмання вибирають точку М. Знайти ймовірність наступних подій: A={довжина проекції радіус-вектора на вісь Ox менше }, B={довжина проекції на площину Oxy не менше }.

Ціна : 10.0грн

153-1.3.8

Ймовірність того, що перший студент розв'яже задачу, дорівнює 0,75, а ймовірність того, що другий студент розв'яже задачу, дорівнює 0,8. Знайти імовірність того, що задача буде розв'язана, якщо обидва студнти роз'язують її незалежно один від одного.

Ціна : 8.0грн

11-04.15

Картки з цифрами 2, 3, 4, 5, 6 наудачу викладають в ряд. Знайти ймовірності подій: A={отримане п'ятизначне число ділиться на 5}, B={отримане п'ятизначне число ділиться на 2}, C={отримане п'ятизначне число ділиться на 9}.

Ціна : 10.0грн

153-1.2.19

Десять підручників, серед яких три підручники по хімії, розподіляють по школах: 4 підручники в школу №1, 3 - в школу №2, 3 - в школу №3. Знайти ймовірності подій: A={підручники по хімії попали до школи №1}, B={підручники по хімії попали до школи №2}, C={до кожної школи попав один підручник по хімії}.

Ціна : 10.0грн

153-1.2.20

Відомо, що 50% партій між шахматистами А і В закінчується нічиєю, 25% на користь А і 25% на користь В. Яка ймовірність, що шахматист А виграє дві партії з трьох?

Ціна : 5.0грн

Math-4.2.28

На заняттях по теорії ймовірності з 20 чоловік тільки 15 виконали домашнє завдання. Чому рівна ймовірність того, що з 8 випадково обраних для контролю студентів домашнє завдання виконали 6 чоловік?

Ціна : 5.0грн

Math-4.2.31

Показано 1 по 30 із 105 (всього сторінок: 4)