Випадкові події

Випадкові події

Випадкові події


Сортування:
Відображати:

Гральний кубик кидають 6 разів. Знайти ймовірність наступних подій: A={3 очки випало рівно два рази}, B={3 очки випало не менше двох разів}, C={3 очки випало хоча б один раз}.

Ціна : 5.0грн

153-1.6.1

Дано три схеми з'єднання елементів. Вважається, що для роботи схеми при послідовному з'єднанні елементів необхідна робота кожного з елементів, при паралельному - робота хоча б одного з елементів. Відома надійність pk k-го елемента (відповідно qk =1-p- ймовірність його відмови). Відмови елементів є незалежними в сукупності подій. Обчислити ймовірність роботи кожної зі схем.


Ціна : 10.0грн

153-1.4.1

На відрізок AD довжиною l навмання ставиться точка. Яка ймовірність того, що довжина одного з отриманих відрізків буде вдвічі більшою довжини другого (подія А)?

Ціна : 10.0грн

153-1.3.1

В ящику знаходяться однотипні деталі, з яких 20 виготовлені на заводі А, 30 деталей виготовлено на заводі В, 50 деталей - на заводі С. Відсоток бракованих деталей, виготовлених на заводі А, становить 5%, на заводі В - 3% і на заводі С - 2%. Яка ймовірність того, що взята навманні з ящика деталь буде не бракована?

Ціна : 5.0грн

153-1.5.1

На лінію збору заводу надійшли комплектуючі від трьох постачальників у кількості: 35 від першого, 25 від другого і 50 від третього постачальника. Ймовірність якісного виготовлення деталі у першого постачальника 0,8, у другого 0,7 і у третього 0,8. Яка ймовірність того, що взята навмання деталь виявиться якісною?

Ціна : 10.0грн

Math-4.2.1

З множини чисел 1,2,...,9 послідовно вибирають три числа. Задати простір елементарних подій і випадкові події: А = ( вибрали числа 2,7,9 у довільному порядку); В = (сума вибраних чисел рівна 9); С = (добуток вибраних чисел рівний 18).

Ціна : 5.0грн

153-1.1.2

В квадрат зі стороною 2a вписаний круг. В квадрат навмання кидають 4 точки. Знайти ймовірність наступних подій: A={тільки одна точка попала в круг}, B={три точки попали в круг}, C={принаймі три точки попали в круг}.

Ціна : 5.0грн

153-1.6.2

Виготовленням деталей послідовно і незалежно зайняті двоє робітників. Перший працівник може допустити брак з ймовірністю 0.1, а другий - з ймовірністю 0,2. Знайти ймовірність подій: А = {виготовлена якісна деталь}, В = {тільки один з працівників допустив брак}.

Ціна : 5.0грн

153-1.4.2

Після здачі державного екзамену відносна частота отримання оцінок "добре" та "відмінно" дорівнювала 0,6. Скільки випускників здали екзамен, якщо, крім того, вони отримали 48 оцінок "задовільно"?

Ціна : 8.0грн

ВМ11-02.10

Площина поділена паралельними прямими, які розташовані одна від одної на відстані почергово 1 см і 9 см. На площину кидають монету радіус якої 2 см. Яка ймовірність, що монета не перетне жодної прямої (подія А)?

Ціна : 10.0грн

153-1.3.2

Маємо дві партії приладів: перша складається зі 100 приладів, серед яких 4 дефектних, друга складається з 80 приладів, серед яких 2 дефектних. З першої партії береться 10 приладів, а з другої - 15. З утвореної нової партії беруть один прилад. Яка ймовірність того, що він буде дефектним?

Ціна : 5.0грн

153-1.5.2

З множини чисел 1,2,...,9 послідовно вибирають три числа. Задати простір елементарних подій і випадкові події: А = ( послідовно обрані числа утворюють число 279); В = (першим вибрали число 2, а третім 9); С = (добуток вибраних чисел рівний 18).

Ціна : 5.0грн

153-1.1.3

По N лункам навмання розкидають M кульок (в кожну лунку може попасти кілька кульок). Знайти ймовірність події А, яка полягає в тому, що в першу лунку попаде k1 кульок, а в другу - k2 кульок (k1 + k2 <= M).

Ціна : 5.0грн

153-1.6.3

Відомо, що на зустріч випускників Петров прийде з ймовірністю p1. Сидоров - з ймовірністю p2 і Федоров - з ймовірністю p3. Випускники приходять на зустріч незалежно один від одного. Знайти ймовірність подій: А = {прийшли тільки двоє з названих людей}, B={Петров і Сидоров прийшли на зустріч}, C={хоча б один з названих людей прийшов на зустріч}.

Ціна : 5.0грн

153-1.4.3

В урну, яка містить n кульок, опустили білу кульку. Після чого навмання вийняли одну кульку. Знайти ймовірність того, що вийняли білу кульку, якщо рівноможливі всі гіпотеези про початковий склад кульок за кольорами.

Ціна : 5.0грн

153-1.5.3

На площину нанесена квадратна сітка зі стороною квадрата 10 см. На площину кидають монету радіусом 1 см. Яка ймовірність, що монета не перетне жодної прямої (подія А)?

Ціна : 10.0грн

153-1.3.3

Відбувається стрільба по літаку. При влученні одного снаряду він з ймовірністю p1 попадає у кабіну літака, з ймовірністю p2 - у паливні баки і з ймовірністю p3 - в корпус літака (p1 + p2 +p3 = 1). Влучення снарядом в ту чи іншу частину літака не залежить від влучення інших снарядів. Для враження літака достатньо одного влучення в кабіну, двох влучень у паливні баки або три влучення у корпус. Події: Dk ={у літак влучило k снарядів}, E = {літак збитий}. Знайти умовну ймовірність P(E|Dk) при k=2,3,4.

Ціна : 6.0грн

153-1.4.4

При одному пострілі відбувається влучення по мішені з ймовірністю 0,8. Яка ймовірність, що з 9 пострілів 5 будуть влучними (подія А)? Яке найбільш ймовірне число влучень по мішені при 9-ти пострілах?

Ціна : 5.0грн

153-1.6.4

До пристані протягом доби у випадкові моменти часу приходять два судна. Одному судну (X) для розвантаження необхідно 4 години, другому (Y) - 6 годин. Яка ймовірність, що жодному з суден не доведеться чекати початку розвантаження (подія А)?

Ціна : 10.0грн

153-1.3.4

В ящику лежать 20 тенісних м'ячів, серед яких 15 нових і 5 тих, що були у грі. Для гри навмання беруть два м'ячі і після закінчення гри знову повертають їх до ящика. Яка ймовірність того, що на другу гру взяті навмання м'ячі будуть новими?

Ціна : 5.0грн

153-1.5.4

Знайти ймовірність того, що у 8-значному числі рівно 4 цифри співпадають, а решта цифр різні.

Ціна : 5.0грн

158-4.2.5

Проводиться n незалежних пострілів по резервуару з пальним. Кожен снаряд влучає в резервуар з ймовірністю p. Якщо в резервуар влучає один снаряд, то паливо загоряється з ймовірністю p1, якщо два, - з повною ймовірністю. Знайти ймовірність того, що при n пострілах пальне загориться.

Ціна : 10.0грн

153-1.5.5

З колоди в 52 карти навмання вибирають одну карту. Події: A = {обрана карта - туз}, B = {обрана карта чорної масті}, C = {обрана карта бубнової масті}. Чи є події А, В, С незалежними в сукупності?

Ціна : 5.0грн

153-1.4.5

Відрізок довжини l навмання розбивають на три відрізки (1-й, 2-й, 3-й). Яка ймовірність, що з отриманих трьох відрізків можна скласти трикутник?

Ціна : 10.0грн

153-1.3.5

З трьох гармат проводиться стрільба по трьох цілях. Кожна гармата вибирає собі ціль випадковим чином і незалежно від інших. Ціль, обстріляна однією гарматою, буде вражена з ймовірністю p. Знайти ймовірність того, що з трьох цілей дві будуть вражені, а третя ні.

Ціна : 10.0грн

153-1.5.6

З колоди карт навмання витягують чотири карти. Події: А={в числі вибраних карт один туз}, В={в числі вибраних карт хоча б один туз}, С={вибрані крти бубнової масті}, D={вибрали карти однієї масті}. У чому полягають події: (A+B), (A*B), (A*C), (C+D), (C*D}, ?

Ціна : 10.0грн

153-1.1.6

З колоди у 32 карти послідовно витягують чотири карти. Яка ймовірність того, що витягнуть чотири тузи (подія Е)?

Ціна : 5.0грн

153-1.4.6

Від кожного зі стрижнів довжини l випадковим чином відрізають якусь його частину. Яка ймовірність, що з отриманих частин можна скласти гострокутний трикутник (подія А)?

Ціна : 10.0грн

153-1.3.6

Нехай події Ак={працює k-й елемент схеми}, k=1,2,3 можуть здійснюватись в даному експерименті. Виразити в алгебрі подій наступні події: A={працює тільки один елемент схеми}, B={працює хоча б один елемент схеми}, C={працює тільки два елементи схеми}, D={працює хоча б два елементи схеми}, E={працюють всі елементи схеми}.

Ціна : 10.0грн

153-1.1.7

В урні a  білих і b чорних кульок З урни виймають одразу п'ять кульок. Знайти ймовірність p того, що два з них будуть білими, а три чорними.

Ціна : 5.0грн

115-1.12.7

Показано 1 по 30 із 172 (всього сторінок: 6)