Випадкові події

Випадкові події

Випадкові події


Сортування:
Відображати:

В партії з n виробів бракованих k штук. Знайти ймовірність того, що серед обраних навмання для перевірки m виробів, рівно l буде бракованих.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ11-01.10

На лінію збору заводу надійшли комплектуючі від трьох постачальників у кількості: 35 від першого, 25 від другого і 50 від третього постачальника. Ймовірність якісного виготовлення деталі у першого постачальника 0,8, у другого 0,7 і у третього 0,8. Яка ймовірність того, що взята навмання деталь виявиться якісною?

Ціна : 10.0грн
Код : Math-4.2.1

Після здачі державного екзамену відносна частота отримання оцінок "добре" та "відмінно" дорівнювала 0,6. Скільки випускників здали екзамен, якщо, крім того, вони отримали 48 оцінок "задовільно"?

Ціна : 8.0грн
Код : ВМ11-02.10

Ймовірність того, що перший студент розв'яже задачу, дорівнює 0,75, а ймовірність того, що другий студент розв'яже задачу, дорівнює 0,8. Знайти імовірність того, що задача буде розв'язана, якщо обидва студнти роз'язують її незалежно один від одного.

Ціна : 8.0грн
Код : ВМ11-04.15

Дано натуральні числа від 1 до 30. Скількома способами можна вибрати з них три числа так, щоб їх сума була парною?

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ11-07.5

Відомо, що 50% партій між шахматистами А і В закінчується нічиєю, 25% на користь А і 25% на користь В. Яка ймовірність, що шахматист А виграє дві партії з трьох?

Ціна : 5.0грн
Код : Math-4.2.28

На заняттях по теорії ймовірності з 20 чоловік тільки 15 виконали домашнє завдання. Чому рівна ймовірність того, що з 8 випадково обраних для контролю студентів домашнє завдання виконали 6 чоловік?

Ціна : 5.0грн
Код : Math-4.2.31

Партія автомобілів складається з 10 авто моделі М і 10 авто моделі N. З цієї партії випадковим чином обирають 4 автомобілі для випробувань. Знайти ймовірність того, що для випробувань будуть відібрані авто обох моделей порівну.

Ціна : 10.0грн
Код : 130-01.41

Ймовірність безвідмовної роботи кожного елементу на протязі часу Т рівна р. Елементи працюють незалежно і підключені по вказанії схемі. Нехай подія означає безвідмовну роботу за час Т елемента з номером а подія В - безвідмовна робота схеми. Необхідно : 1) написати формулу, що виражає подію В через всі події   2) знайти ймовірність події В;  3) обчислити Р(В) при р = 1/2.

Ціна : 10.0грн
Код : 130-2.41

За період в 131 рік з 1865 по 1995 роки у Чернігові 10-го січня середньодобова температура від мінус 10 до мінус 5 градусів (подія А) спостерігалась 35 разів, а в межах від мінус 6 до мінус 5 градусів (подія В) - 10 разів. Виходячи з цих статистичних даних, приймемо Р(А)=35/131=0,27=р1, Р(В)=10/131=0,076=р2.

1) Знайти ймовірність того, що в найближчі 5 років подія А буде спостерігатись не менше трьох разів.

2) За допомогою наближеної формули Пуассона знайти ймовірність того, що хоча б в одному році з наступних 50-ти подія В відбудеться.

Ціна : 10.0грн
Код : 130-04.42

Бригада ремонтників заводу обслуговує станки трьох типів - 1-го, 2-го, 3-го, які знаходяться на заводі у співвідношенні 1:2:3. Ймовірність потреби в ремонті за час Т для станків кожного типу рівна відповідно 0.5, 0.3, 0.2.

1) Знайти середню (повну) ймовірність того, що за час Т для довільно обраного станка потрібно буде робота ремонтної бригади.

2) Надійшов виклик до ремонтної бригади (подія А). Якого типу станок ймовірніше всього потребує ремонту?

Ціна : 10.0грн
Код : 130-03.42

Ймовірність відмови кожного елемента протягом часу Т рівна р. Елементи працюють незалежно і ввімкнені в схему показану на малюнку. Нехай подія Ai означає відмову елемента з номером і  (і = 1,2,3,...), а подія В - відмова всієї схеми за час Т (відсутність струму). Необхідно : написати формулу, яка виражає подію В через всі події Ai, знайти ймовірність події В, обчислити Р(В) при р=1/2.

Ціна : 10.0грн
Код : 130-02.48

У кожному з двійкових розрядів генератора випадкових чисел з рівною ймовірністю може виявитись "0" або "1". Знайти ймовірність того, що у випадково зареєстрованому числі, що має 8 двійкових розрядів, у половині розрядів будуть нулі.

Ціна : 5.0грн
Код : 130-01.48

Заготовки для серійного виробництва надходять з 1-го і 2-го ливарних цехів у співвідношенні 3:2 і можуть бути як стандартними, так і не стандартними. Для першого цеху стандартні заготовки становлять 5%, а для другого - 10% від всієї продукції. При виготовленні деталі зі стандартної заготовки ймовірність браку рівна 0.02, а з не стандартної - 0.25,

Яка ймовірність виготовлення бракованої деталі з випадково обраної заготовки? З якої випадково взятої заготовки, стандартної чи не стандартної, більша ймовірність виготовлення бракованої деталі?

Ціна : 10.0грн
Код : 130-03.49

Число Х заявок на ремонт станків у цеху за час t = 1 година розподілено за законом Пуассона з параметром a = 2. Знайти ймовірність р того, що за першу годину роботи заявок буде менше двох, а за другу - не менше двох.

Ціна : 5.0грн
Код : 130-05.50

Випробовують незалежно n приладів. Ймовірність виходу з ладу будь якого приладу рівна р. За умовою партія приладів приймається, якщо вийде з ладу не більше одного приладу. Знайти ймовірність прийому партії, обчислити цю ймовірність при n=50 і p=0.02 з допомогою точної формули Бернулі, а також з допомогою наближеної формули Пуассона. Вказати абсолютну і відносну похибки наближеного обчислення.

Ціна : 5.0грн
Код : 130-04.50

Знайти ймовірність того, що серед шести карт, взятих наугад з колоди в 36 карт, рівно три фігури виявляться чорного кольору.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ21-1.259

Дві точки незалежно одна від одної вибираються на відрізку [1, 0]. Знайти ймовірність того, що добуток координат точок буде більшим 0,4 .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ21-1.264

Площина розбита прямими на квадратні клітини зі стороною а . Клітини пронумеровані за допомогою пар цілих чисел (m, n) ( при цьому у сусідній справа клітині буде номер (m+1,n), а у сусідньої зверху - (m, n+1)). Знайти ймовірність того, що кинута навдалу на площину монета радіусом r< a/2 цілком попаде в якусь клітинку, для якої сума m+n кратна трьом.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ21-1.267

Молодіжне радіо для залучення уваги слухачів розігрує серед них призи і суперпризи. призи розігруються протягом шістнадцяти годин (по одному щогодини), а суперпризи розігруються протягом чотирьох вечірніх годин (також по одому щогодини). Ймовірність того, що слухачі виграють приз, рівна 0.3, а суперприз - 0.02.

Знайти ймовірність того, що за 30 днів:    а) слухачі виграють три суперпризи;    б) слухачі виграють від 130 до 160 призів.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ21-1.277

Кидають гральний кубик. Нехай m - число очок, що випали. Потім здійснюється m пострілів по мішені з ймовірністю попадання при одному пострілі p. 1) Знайти ймовірність того, що мішень буде вибита. 2) Відомо, що мішень вибита, знайти ймовірність того, що m = 6.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ21-1.284

Абонент забув останню цифру номеру телефону і тому набирає її навмання.  Визначити ймовірність того, що для правильного з'єднання йому доведеться телефонувати не більше трьох разів.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ58-07.137

До 28 екзаменаційних білетів включено по два теоретичних питання і по одній задачі.  Студент підготував 50 теоретичних питань і зможе розв'язати задачі до 22 білетів.  яка ймовірність того, що, взявши навмання один білет, студент відповість на всі завдання у білеті.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ58-08.138

Ймовірність попадання в ціль першим стрільцем рівна  а другим    Стрільці вистрілили одночасно.  Яка ймовірність того, що в ціль влучать :  а) обидва стрілки;  б) тільки один;  в) хоча б один?

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ58-06.138

Електролампи, що надходять до магазину, виготовляються на трьох заводах. Перший завод виготовляє 45% загальної кількості ламп, другий 40%, третій 15%. Продукція першого заводу містить 70% стандартних ламп, другого 80%, третього  81%.  Яка ймовірність того, що куплена в магазині лампа виявиться стандартною?

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ58-01.140

В першій урні 4 чорних і 16 білих кульок, у другій урні 2 чорних і 5 білих кульок.  З першої у другу переклали 3 кульки, а потім вийняли одну кульку.  Знайти ймовірність того, що ця кулька білого кольору.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ58-02.140

В магазин надходять вироби з двох фабрик, причому 40% з них виготовлені фабрикою №1, а решта - фабрикою №2. Фабрика №1 дає 90% виробів першого сорту, а фабрика №2 75%.  Яка ймовірність того, що куплений навмання виріб виявиться першого сорту?

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ58-03.140

Є дві однакові урни.  В першій урні 3 чорних і 7 білих кульок, а в другій - 4 чорних і 6 білих. Навмання вибирається одна урна, і з неї навмання виймають кульку, яка виявилась білою. Яка ймовірність того, що ця кулька вийнята з першої урни?

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ58-04.141

Середня кількість замовлень таксі на годину рівна три. Знайти ймовірність того, що за дві години надійде :  а) 4 замовлення;  б) менше 4 замовлень; в) не менше 4 замовлень.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ58-02.144

Середня кількість літаків, що прибувають до аеропорту за хвилину, рівна 4. Знайти ймовірність того, що за 3 хвилини прибуде :  а) два літаки; б) менше двох літаків;  в) не менше двох літаків.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ58-03.144

Показано 1 по 30 із 59 (всього сторінок: 2)