Випадкові події

Випадкові події

Випадкові події


Сортування:
Відображати:

Ймовірність виграшу на один білет лотереї рівна 0,2. Яка ймовірність того, що зі 100 білетів виграші випадуть :  а) на два білети;  б) хоча б на один?

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ58-04.145

У кожному з трьох ящиків міститься по 20 запчастин, при цьому у першому ящику - 15, у другому - 16, у третьому - 18 стандартних запчастин. З кожного ящика беруть по одній запчастині. Знайти ймовірність того, що всі три взяті запчастини виявляться стандартними.

Ціна : 5.0грн
Код : 117-01.264

Є 5 коробок з кольоровими кульками: дві коробки вмістом Н1 - по 3 білих і 4 чорних кульки, одна коробка зі вмістом Н2 - 10 білих кульок, дві коробки з вмістом Н3 - по 2 білих і 5 чорних кульок. Навмання обирається коробка і з неї навмання виймається кулька. Яка ймовірність, що вибрана кулька чорна(подія А)?

Ціна : 5.0грн
Код : 117-01.266

Є 5 ящиків з білими і чорними кульками різного складу: два ящики - по 2 білих і 3 чорних кульки (склад Н1), два ящики - по одній білій і 4 чорних кульки (склад Н2), один ящик - 4 білих і 1 чорна кулька (склад Н3). З одного навмання обраного ящика дістали кульку, яка виявилась чорною (подія А). Чому рівна апостеріорна ймовірність того, що шар вийняли з ящика складу Н2?

Ціна : 5.0грн
Код : 117-01.267

Відомо, що телефонний дзвінок має бути у проміжку від 11 год до 11 год 30 хв.  Яка ймовірність того, що дзвінок надійде в останні 10 хвилин вказаного проміжку, якщо момент дзвінка випадковий?

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ73-6.4.288

При збільшенні напруги може відбутись розірвання електричного ланцюжка внаслідок виходу з ладу одного з трьох з'єднаних послідовно елементів. Ймовірності відмови елементів відповідно рівні 0,2; 0,3; 0,4. Визначити ймовірність того, що розірвання ланцюжка не відбудеться.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ73-6.8.292

В урні 6 чорних, 5 червоних і 4 білих кульки. Послідовно дістають три кулі. Знайти ймовірність того, що перша куля буде чорна, друга - червона і третя - біла.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ73-6.9.292

Завод виготовляє вироби деякого типу, кожен виріб має дефект з ймовірністю .  Виріб оглядається одним контролером, він виявляє наявний  дефект з ймовірністю  а якщо дефект не виявлений то пропускає виріб до готової продукції. Крім того, контролер випадково може забракувати виріб, що немає дефекту - ймовірність цього рівна .  Знайти ймовірність подій :  - виріб буде забраковано помилково;    - виріб буде пропущений до готової продукції з дефектом;    - виріб буде забракований.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ73-6.10.293

Є три урни з кульками. В першій урні 4 білих і 5 чорних, у другій - 5 білих і 4 чорних, в третій - 6 білих кульок. Дехто вибирає навмання одну з урн і виймає з неї кульку. Знайти ймовірність того, що :  а) ця кулька виявиться білою;  б) білу кульку виймуть з другої урни.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ73-6.11.295

По лінії зв'язку передаються два сигнали А і В відповідно з ймовірностями 0,72 і 0,28.  Із-за перешкод 1/6 частина А-сигналів пошкоджується і приймається як В-сигнали, а 1/7 частина переданих В-сигналів приймається як А-сигнали. 1) Визначити ймовірність того, що на пункті прийому буде прийнятий сигнал А.  2) Відомо, що прийнятий сигнал А. Яка ймовірність того, що він же і був переданий?

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ73-6.12.296

Є три партії запчастин по 30 деталей у кожній. Кількість стандартних деталей у першій, другій і третій партіях відповідно 20, 15, 10. З навмання взятої партії навмання взяли деталь, яка виявилась стандартною. Потім з тієї ж партії повторно навмання взяли деталь, яка також виявилась стандартною. Знайти ймовірність того, що деталі були взяті з третьої партії.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ73-6.14.297

Серед деталей, що оброблюються робочим, бувають в середньому 4% нестандартних. Знайти ймовірність того, що серед взятих на випробування 30 деталей дві будуть не стандартними. Яке найвірогідніша кількість не стандартних деталей у розглянутій вибірці з 30 деталей і яка її ймовірність?

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ73-6.15.299

Ймовірність влучення по цілі при одному пострілі рівна 0,8. Знайти ймовірність того, що в серії з чотирьох пострілів буде :  а) хоча б одне влучення;  б) не менше трьох влучень;  в) не більше одного влучення.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ73-6.16.299

Ймовірність виготовлення деталі вищого сорту на даному станку рівна 0,4. Знайти ймовірність того, що серед навмання взятих 26 деталей половина виявиться вищого сорту.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ73-6.17.300

При встановленому технологічному процесі фабрика випускає в середньому 70% продукції першого сорту. Чому рівна ймовірність того, що в партії з 1000 виробів кількість першосортних буде від 652 до 760?

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ73-6.18.302

У партії з 10 деталей сім деталей - стандартні. Знайти ймовірність того, що серед взятих навмання п'яти деталей три деталі стандартні.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ79-03.313

Слово МАТЕМАТИКА складено з карток, на яких написано по одній букві. Картки перемішують і беруть, не повертаючи назад, по одній. Знайти ймовірність того, що букви будуть взяті в потрібному порядку.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ79-04.313

В купе залізничного вагону один напроти другого стоять два дивани, на кожному з яких по п'ять місць. З десяти пасажирів четверо бажають сидіти обличчям до тепловоза, а троє - спиною до нього. Чому рівна ймовірність того, що два пасажири з трьох, яким однаково, де сидіти, будуть сидіти поруч?

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ35-1496.313

В грошово-речовій лотереї на серію 1000 квитків припадає 120 грошових і 80 речових виграшів. Знайти ймовірність будь-якого виграшу на один лотерейний квиток.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ79-01.315

Для двох хімічних реакторів ймовірність безперебійної роботи протягом однієї години . Визначити ймовірність того, що :  а) обидва реактори вийдуть з ладу протягом години;  б) обидва реактори будуть працювати безперебійно протягом години, напротязі трьох годин;  в) хочаб один реактор буде працювати протягом години безперебійно;  г) буде працювати безперебійно протягом години тільки один реактор.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ79-02.316

В піраміді 19 гвинтівок, з них 3 з оптичним прицілом.  Стрілок, стріляючи з гвинтівки з оптичним прицілом, може вразити мішень з ймовірністю 0,81, без оптичного прицілу - з ймовірністю 0,46. Знайти ймовірність того, що стрілець вразить мішень, стріляючи з гвинтівки, взятої навмання з піраміди.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ79-04.317

В наявності 12 урн, з них в 6-ти (склад А1) по три білих і чотири чорних кульки, у 3-х урнах (склад А2) по 2 білих і 8 чорних кульок, у двох урнах (склад А3) по 6 білих і 1 чорній кульок, в одній урні (склад А4) 4 білих і 3 чорних кульок. З навмання вибраної урни взто кульку. Чому рівна ймовірність того, що кульку взято з урни зі складом А3, якщо вона виявилась білою?

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ35-1565.322

При встановленому технологічному процесі фабрика випускає в середньому 70% продукції першого ґатунку. Чому рівна ймовірність того, що в партії з 1000 виробів кількість виробів першого ґатунку лежить в межах від 652 до 760?

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ35-1612.331

Посадили 600 насінин кукурудзи з ймовірність проростання 0,9 для кожної насінини. Знайти межу абсолютної величини відхилення частоти насінин, що зійшли від ймовірності p=0.9, якщо ця межа повинна бути гарантована з ймовірністю P=0.995.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ35-1614.332

З конвеєра виходить в середньому 85% виробів першого ґатунку. Скільки виробів необхідно взяти, щоб з ймовірністю 0,997 відхилення частоти виробів першого ґатунку в них від 0,85 по абсолютній величині не перевищувало 0,01?

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ35-1615.332

Знайти емпіричну функцію по заданому розподілу вибірки: .

Ціна : 5.0грн
Код : 117-01.341

В ящику знаходиться 6 однакових пар рукавиць чорного і 4 однакові пари бежевого кольору. Знайти ймовірність того, що дві навмання витягнуті рукавиці утворюють пару.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ73-12.1.1.350

В урні знаходиться 6 білих і 5 чорних куль. три кулі навмання послідовно виймають без повернення їх до урни. Знайти ймовірність, що третя по рахунку куля виявиться білою.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ73-12.1.3.351

В урні знаходяться 3 кулі білого кольору і 5 червоного кольору. Навмання по одній виймають 3 кулі і після кожного виймання повертають назад до урни. Знайти ймовірність того, що серед вийнятих куль виявиться : а) рівно дві білих; б) не менше двох білих куль.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ73-12.1.2.351

Показано 31 по 59 із 59 (всього сторінок: 2)